23948sdkhjf

Från bryggeri till wellpapptillverkning

Uttjänt jäst som uppstår som en restprodukt vid ölbryggning ska testas som basråvara för tillverkning av lim. Det biobaserade limmet kan användas för en rad applikationer, bland annat förpackningar av wellpapp.

Detta är kärnan i ett nytt forskningsprojekt inom BioInnovation – en gemensam satsning på strategisk utveckling av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Bakom projektet står RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med en kvintett aktörer i värdekedjan för biobaserat lim: Spendrups Bryggeri, Ragn-Sells Recycling, Akzo Nobel Adhesives, Byggelit och DS Smith Packaging Sweden.

Under 1,5 års tid ska man undersöka och utvärdera möjligheten att få till stånd ett cirkulärt, hållbart och resurseffektivt användande av den uttjänta jästen som komponent i biobaserade material och produkter.

– Uttjänt jäst är en proteinrik restström som kontinuerligt uppstår i vår ölbryggning. Den har traditionellt gått till bönder där den använts som grisfoder eller som jordförbättring, men i det här projektet ska vi utforska om det också finns andra användningsområden. I bästa fall kan vi knyta ihop en hel värdekedja där lim skapas från vår jäst, som sedan kan användas till våra förpackningar, säger Jörgen Forsberg som är produktionschef på Spendrups Bryggeri i Grängesberg.

Under projektets gång kommer restströmmen av jäst att undersökas på olika sätt för att man ska kunna fastställa vilka delar av biomassan som skulle kunna användas till ett biobaserat lim för wellpappförpackningar och spånskivor – och hur det i så fall ska göras. Dessutom ska produktens miljöpåverkan analyseras ur alla tre hållbarhetsperspektiv: miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

– Vi vill utveckla biobaserade alternativ till dagens fossilbaserade och mer resurskrävande limmer. Projektet är ett första steg för effektivt nyttjande av jästrestströmmar. I en förlängning är det också intressant att titta på hur vattnet och lösta näringsämnen skulle kunna tillvaratas och om det utvunna proteinet skulle vara lämpligt som foder. Vi har precis startat upp ett oerhört intressant projekt, säger Marielle Henriksson som är projektledare och forskare på RISE.

Ett möjligt användningsområde som ska utforskas är att tillverka ett lim för wellpapptillverkning, av uttjänt jäst istället för vetestärkelse som används idag.

– För oss på DS Smith är detta ett mycket intressant projekt, eftersom vårt uppdrag handlar om att skapa hållbara förpackningar som hjälper våra kunder att möta kraven på praktisk funktion, marknadskommunikation och cirkulär ekonomi. Vi tror att projektet kommer bidra med nytänkande, innovation och utveckling som kan göra vår värdekedja ännu mer hållbar. Det passar väl in i vår strävan att anpassa förpackningen till en ständigt föränderlig värld, säger Jenny Hörnander som är verksamhetsutvecklingschef på DS Smith Nordic.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078