23948sdkhjf

Minskad försäljning för Umida

Dryckesbolaget Umidas nettoomsättning exklusive punktskatter uppgick till 14,0 miljoner kronor (22,2) under tredje kvartalet 2022, en nedgång med 37 procent jämfört med samma period föregående år. Exkluderat föregående års försäljning om 9 miljoner kronor till amerikanska marknaden ökar nettoomsättningen med 6 procent.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Bruttomarginalen uppgick till 26,9 procent (36,3).

Rörelseresultatet blev 1,2 miljoner kronor (2,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -1,9 miljoner kronor (-5,2).

"Vi möter det första kvartal där vi vid förra året hade den första stora leveranserna av KISS rom till USA vilket gör att vi inte når upp till samma nettoomsättning som 2021. Räknar vi bort försäljningen till USA under det tredje kvartalet föregående år så visar vi en tillväxt vilket är starkt i en väldigt tuff marknad. Vår största kund Systembolaget fortsätter att uppvisa kraftiga försäljningstapp samtidigt som vi fortsätter att ta marknadsandelar på Systembolaget", kommenterar vd Filip Lundquist.

Gällande bruttomarginalen under det tredje kvartalet når konstaterar han att bolaget inte nådde upp till tillfredställande nivåer.

"Vi har fortsatta utmaningar med höga logistik och distributionskostnader samtidigt som inköpspriserna ökar i takt med att valutorna stiger och priser på insatskomponenter går upp. Vi har hittills varit försiktiga med prisökningar hos Systembolaget med anledning av att vi ser en hög priskänslighet hon konsumenterna just nu", skriver han.

Under de alltmer utmanande ekonomiska omvärldsläge behöver Umida sänka sina kostnader för att möta minskad försäljning från alla kanaler.

"Läget ute hos våra kunder i Europa är ansträngt och försäljningen har minskat i alla länder likt hos Systembolaget", heter det.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.19