23948sdkhjf

Utmanande kvartal för Midsona

Midsonas fjärde kvartal var fortsatt utmanande och präglades av samma trender som bolaget sett tidigare under året; ett högt inflationstryck, men samtidigt med ett underliggande intresse för hälsosam, ekologisk mat.

Det skriver vd Peter Åsberg i bokslutskommunikén.

"Vi fortsatte implementeringen av kostnadsbesparande åtgärder samt förberedde prisökningar med målet att fullt ut kompensera för kostnadsökningarna", heter det.

Prishöjningar får genomslag under första kvartalet 2023.

Ebitda-resultatet, före jämförelsestörande poster, minskade till 45 miljoner kronor (61), framförallt till följd av en pressad bruttomarginal, men också på grund av utmaningar i divisionen South Europe där Midsona hade höga temporära produktionsomkostnader.

"Vi bedömer att dessa problem kommer att lösas under första kvartalet 2023 och att de framgångsrika kostnadsbesparingar som genomförts i koncernen kommer att synas i siffrorna framgent. Vi bedömer dock att bruttomarginalen under första kvartalet 2023 kan komma att vara fortsatt pressad eftersom vissa kunder passar på att köpa på sig lager innan aviserade prisökningar slår igenom från mitten av februari", heter det.

När det gäller den fortsatta kostnadsutvecklingen för insatsvaror ser Midsona en viss stabilisering i prisbilden på världsmarknaden. Priserna på ekologiskt sätts dock inte där, utan är mer lokalt förankrade, och där ser Midsona inte samma tydliga skifte.

"Vår bedömning är ändå att även priserna på ekologiskt kommer att stabiliseras. Även transportkostnaderna har kommit ner något och energikostnaderna har inte blivit riktigt så höga som tidigare befarats. När det gäller den valutamotvind som vi hade under större delen av året såg vi att den mildrades något under kvartalet", skriver Peter Åsberg.

Den justerade ebitda-marginalen uppgick till 4,4 miljoner kronor (6,0). Nettoomsättningen uppgick till 1.027 miljoner kronor (1.012). Rörelseresultatet blev -6 miljoner kronor (17). 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022 (0).

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079