23948sdkhjf

Positiv utveckling för Scandi Standard

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett rörelseresultat på 99 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Under motsvarande kvartal året innan var rörelseresultatet 30 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.069 miljoner kronor (2.435).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 10 bidragsgivare, låg på ett rörelseresultat på 97,5 miljoner kronor och en omsättning på 2.951 miljoner kronor.

En utdelning på 1:15 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:00).

"I ljuset av Scandi Standards positiva utveckling och stabila finansiella ställning föreslår styrelsen en utdelning för räkenskapsåret 2022 om 1:15 kronor (0,00) per aktie", heter det i rapporten.

Trenden där allt fler konsumenter väljer vitt kött framför rött är tydlig och förväntas fortsätta, det skriver Scandi Standards vd Jonas Tunestål i bokslutsrapportens vd-ord.

"Jag är övertygad om att vi kommer kunna fortsätta driva valet av kyckling framför andra proteiner", skriver han.

Jonas Tunestål uppger vidare att Scandi Standard noggrant följer utvecklingen av råvarupriser, priser för energi, förpackningsmaterial, logistik samt personalkostnader.

"Våra verksamheter möter under början av 2023 fortsatt ökade kostnader, vilka ännu inte har kompenserats fullt ut av prisökningar", skriver han i rapporten.

Vidare uppger vd:n att produktionscykeln för kyckling är betydligt kortare än för till exempel nöt och fläsk, vilket har bidragit till att Scandi Standard har kunnat kompensera inflationen genom att anpassa den volym vi producerar till den vikande efterfrågan.

"Samtidigt har långa ledtider för att ställa om produktion av nöt- och fläskkött lett till överskott, vilket skapat prispress över hela proteinområdet", heter det.

Som marknaden ser ut nu bedömer Scandi Standard att överskotten på nöt och fläsk kommer att bestå åtminstone första halvåret 2023.

"När marknaden för fläsk- och nötkött har nått balans mellan utbud och efterfrågan är vi redo att successivt öka våra volymer igen", uppger Jonas Tunestål.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.126