23948sdkhjf

USA-leveranser drog ner Umida

Nyemission fulltecknades inte.

Dryckesbolaget Umidas nettoomsättning exklusive punktskatter uppgick till 13,8 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2022, en nedgång med 57 procent jämfört med samma period föregående år.

Nedgången beror främst på stora leveranser till USA i det fjärde kvartalet 2021, skriver bolaget i sin bokslutskommuniké.

Bruttoresultatet uppgick till 3,5 miljoner kronor (13,8) inklusive nedskrivning av lager om 0,4 miljoner kronor.

Operationella kostnaderna minskade till 8,1 miljoner kronor (12,2).

Rörelseresultatet uppgick till -6,5 miljoner euro (2,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till 2 miljoner kronor (-0,2K).

Ser positivt på framtiden

Umida ser positivt på 2023 efter ett utmanade 2022. För 2023 räknar bolaget med att överträffa 2021 års omsättning på 80 miljoner kronor samt att återvända till positivt rörelseresultat.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet av varumärket Ekobryggeriet, som tillträds under det första kvartalet 2023 och ett besparingsprogram som initierades efter sommaren 2022 är starka bidragare till vändningen, heter det.

"Umida avslutade 2021 rekordstarkt med att sälja produkter till sin amerikanska distributör för över 20 miljoner kronor vilket bidrog till att omsättningen för helåret 2021 uppgick till 80 miljoner kronor. Distributören har inte haft samma framgångar under 2022 och antalet nya ordar har varit lågt. Dessutom har den generella ekonomiska utvecklingen i samhället under 2022 haft en negativ effekt på försäljningen på hela Systembolagets sortiment, vilket även påverkat Umida"; skriver Umida.

Bolaget har efter sommaren 2022 sjösatt ett kostnadsbesparingsprogram som kommer att få full effekt under 2023, totalt ger det cirka 6 miljoner kronor på helårseffekt jämfört med tidigare operationella kostnader exklusive förvärvet av Ekobryggeriet.

Fulltecknade inte emission

Umidas företrädesemission som först kommunicerades i januari, tecknades till 61 procent. Efter att garanterna därefter tar cirka 37 procent av emissionen tillförs bolaget totalt 7,8 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter att teckningsperioden avslutades den 14 februari visade sammanställningen att omkring 49,4 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 11,3 procent utan.

Emissionslikviden kommer att användas för delfinansiering av inkråmsförvärvet av Ekobryggeriet, med en total köpeskilling om 11 miljoner kronor, enligt pressmeddelandet i januari.

För aktieägare som inte valt att delta i företrädesemissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 10,9 procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078