23948sdkhjf

Ica redovisar lägsta rörelsemarginalen sedan finanskrisen

Sämre marginaler och sämre utveckling än branschen för Ica.

Icabutikernas försäljning ökade med 8,4 procent under det första kvartalet. Omsättningen för Ica Sverige landade på 24 285 miljoner kronor jämfört med 22 411 under samma kvartal i fjol. Utvecklingen är sämre än marknaden, som enligt den senaste Dagligvaruindex ökade med 9,2 procent. Konkurrenten Axfood, som också redovisat i dag, visade på en ökning på 19,8 procent i dagligvaruförsäljningen.

Räknar man med matprisinflationen, som uppgått till runt 20 procent de senaste månaderna, tappade både Ica och marknaden som helhet i volym under kvartalet.

Icas e-handel minskade med 24 procent under kvartalet, vilket också var sämre än marknadsutvecklingen, där DVI redovisar en minskning med 14,4 procent.

Ica Sveriges resultat landade på 665 miljoner, inklusive strukturkostnader på cirka 75 miljoner. Det innebär att marginalerna landade på 2,7 procent, 1 procentenhet lägre än motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet har, efter justeringar, minskat med 19,7 procent.

– Den höga inflationstakten i slutet av 2022 rullade in i 2023 och ökade farten ytterligare. Vi får gå tillbaka decennier för att hitta liknande nivåer och detta sätter en mycket stor press på våra kunder och hela marknaden. För att möta utvecklingen har vi sedan årsskiftet genomfört sänkningar av matpriserna i både Sverige och i Baltikum. Dessa prisinitiativ lanserades under kvartalet och i inledningen av andra kvartalet. De lägre volymerna tillsammans med de prissänkningar vi genomfört, påverkar resultatutvecklingen och den negativa marginaltrenden för både Icagruppen och Ica Sverige fortsatte, skriver koncern-vd:n Nina Jönsson i en kommentar till dagens kvartalsrapport.

Butikernas försäljning och tillväxt i Sverige
Omsättning i Miljoner kronor Utveckling samtliga (%) Jämförbar utveckling (%)
Maxi Ica Stormarknad 10 784 5,8 5,5
Ica Kvantum 8 150 5,7 6
Ica Supermarket 9 611 6,6 6,3
Ica Nära 4 896 4,9 3,9
Totalt 33 440 5,9 5,6

Sett till hela koncernen ökade Icagruppens nettoomsättning med 9,5 procent till 34 605 miljoner kronor (31 600) under kvartalet. Det justerade rörelseresultatet sjönk med 0, 4 procent till 1 293 miljoner kronor (1 298). Då är reavinster från fastighetsförsäljningar borträknade från ebitda-resultatet.

Det är den baltiska kedjan Rimi och Ica-banken som har bäst omsättnings- och resultatutveckling under kvartalet.

– Ica Sveriges rörelsemarginal är den lägsta sedan finanskrisen 2009. Kostnadsinflationen har varit hög under flera månader men vi ser nu tecken på att den avtar vilket sannolikt innebär en dämpad inflationstakt framöver. Det viktigaste för oss nu är att under 2023 fullfölja våra satsningar, och att tillsammans med Ica-handlarna erbjuda våra kunder bra och prisvärda produkter samt att fortsätta utveckla Icas gemensamma erbjudanden via lojalitetsprogrammet Stammis, säger Nina Jönsson.

ICAGRUPPEN, FÖRSTA KVARTALET
2023 2022
Omsättning, mkr 34 605 31 600
Rörelseresultat, mkr 1 338 1 305
Rörelsemarginal i procent 3,7 4,1
Resultat före skatt, mkr 839 1 190
ICAGRUPPEN, PER BOLAG, MILJONER KRONOR
Omsättning Resultat
Ica Sverige 24 285 665
Rimi Baltic 4 807 193
Apotek Hjärtat 4 503 131
Ica Fastigheter 768 188
Icabanken 671 115
Övrigt 339 -88

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11