23948sdkhjf

LRF och LRF Mjölk kritiska mot förslag

LRF och LRF Mjölk i remissvar till Jordbruksverket: Sanktioner riskerar hämsko på utvecklingen
Jordbruksverket har föreslagit att införa regler om vilka sanktioner som ska gälla om man inte uppfyller de villkor som är knutna till miljöersättningarna. LRF och LRF Mjölk är kraftigt kritiska till de nivåer som Jordbruksverket föreslår; bedömningen är att sanktionerna kommer att verka så avskräckande att lantbrukarna väljer att inte söka miljöersättning.

– Kontroller och sanktioner är ett stort orosmoment för lantbrukarna. Med tanke på svenska bönders tidigare erfarenheter av de obegripliga återkraven på betesersättningar så är det nu viktigare än någonsin att bygga förtroende mellan myndighet och företagare. Annars finns en risk att än mer betesmark försvinner. Bara sedan 2006 har den minskat med 20 procent. Lantbrukarna är mycket medvetna om att villkorsavvikelser kostar. Höga sanktioner är inte lösningen på att minska antalet fel, säger Helena Jonsson förbundsordförande LRF och Gunnar Pleijert ordförande LRF Mjölk i ett gemensamt uttalande i ett pressmeddelande.

Samlat regelverk
LRF och LRF Mjölk tycker trots allt att det är positivt att Jordbruksverket samlar reglerna i en föreskrift. Tidigare har varje länsstyrelse beslutat om egna sanktionsskalor vilket har medfört att olika regler har gällt i olika delar av landet. Genom föreskriften ökar likabehandlingen och därmed även rättssäkerheten. De sanktionsskalor som föreslås står dock i många fall inte i proportion till det fel som begåtts vilket gör att lantbrukaren drabbas onödigt hårt.

Miljöersättning lämnas till lantbrukare som väljer, frivilligt, att utföra vissa miljöåtgärder på sitt företag. Till exempel att bedriva ekologisk produktion, att odla fånggrödor, låta djuren beta naturbetesmarker eller att anlägga skyddszoner utmed vattendrag. Jordbrukaren får ersättning för det merarbete och det inkomstbortfall som de olika åtgärderna- innebär.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.38