23948sdkhjf

Probis rörelseresultat sjönk – bedömning för helåret kvarstår

Probi har tidigare uppgett att bolaget bedömer att nettoomsättningen för helåret 2023 kommer att ligga ungefär i nivå med föregående år.

Probiotikabolaget Probi redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2023 på 4 miljoner kronor (14,5). Nettoomsättningen uppgick till 156 miljoner kronor (145).

Ebitda-resultatet sjönk till 28,2 miljoner kronor (36,3) med en ebitda-marginal om 18,1 procent (25,0)

Bruttomarginalen i kvartalet landade på 32,8 procent, att jämföra med 40,6 procent under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Probi har tidigare uppgett att den redovisade ebitda-marginalen kommer att vara lägre till följd av kostnader kopplade till åtgärdsprogrammet som bolaget initierat.

”Vår tidigare bedömning för helåret kvarstår för såväl omsättning som lönsamhet”, uppger vd Anita Johansen i rapportens vd-ord.

Probis lönsamhet i det tredje kvartalet påverkades av engångseffekter avseende bland annat bolagets åtgärdsprogram och justerat för dessa låg bolagets ebitda-marginal på 20 procent för perioden.

I vd-ordet passar vd:n även på att presentera ett antal nya finansiella mål:

”Vi har satt nya ambitiösa finansiella mål med en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 6 procent för den kommande femårsperioden och en gradvis förstärkning av ebitda-marginalen till minst 25 procent år 2028”, heter det.

Finanschef Henrik Lundkvist uppger för Nyhetsbyrån Direkt att dessa kommer att preciseras vidare på bolagets rapportpresentation klockan 10.

Av regionerna bolaget verkar på bedömer Probi att den procentuella tillväxten kommer vara högst i APAC (Asien och Stillahavsområdet) följt av Emea (Europa, Mellanöstern och Afrika).

”Tillväxten förväntas komma från nya produkter och innovationer och både från nya och befintliga kunder”, heter det vidare.

2024 kommer, enligt bolaget, att vara ett övergångsår där förväntningarna på högre tillväxt och stärkt lönsamhet är ”modesta” – bland annat på grund av bolagets långa säljcyklar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063