23948sdkhjf

Han ska utreda livsmedelskontrollerna

Det mångåriga missnöjet med de kommunala livsmedelskontrollerna har fått regeringen att tillsätta en utredning. Utredare blir KD-riksdagsmannen Magnus Oscarsson.

Missnöjet med livsmedelskontrollerna har varit långvarigt och stort. Trots förändringar i både betalningsmodell och riskbedömningssystem de senaste åren är aktörerna i livsmedelskedjan fortfarande missnöjda. Det gäller både inom handeln och inom produktionen.

Företag i livsmedelskedjan upplever ofta bristande likvärdighet och effektivitet i kontrollen som hinder för tillväx, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I till exempel regeringens arbete med att uppdatera Livsmedelsstrategin har många företag och näringslivsorganisationer framfört önskemål om en mer likvärdig kontroll och sänkta kostnader för kontroll.

Regeringen har därför nu utsett Magnus Oscarsson som särskild utredare för att se över kontroll, avgifter och finansiering i livsmedelskedjan. Syftet är att göra det enklare för företagen vilket på sikt stärker konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Han ska se över den offentliga kontrollen av livsmedelskedjan inom områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter. Oscarsson har erfarenhet från frågor om företagande i livsmedelskedjan som ledamot och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

– Med utredningen vill regeringen skapa verklig förenkling för företagen i livsmedelskedjan. För att nå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion är det avgörande att skapa goda förutsättningar för företagen, så att de kan växa och stärka sin lönsamhet. Där är regelförenklingar och administrativa lättnader en viktig del, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i en kommentar.

Oscarsson ska slutredovisa utredningen senast den 31 mars 2025.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078