23948sdkhjf

Volymen ökar för Scandi Standard – omsättningen sjunker

Tillväxt i volym och resultat men inte i nettoomsättning för kycklingskoncernen som bland annat äger svenska Kronfågel. 

Kycklingbolaget Scandi Standard redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Nettoomsättningen sjönk 3,8 procent till 3 160 miljoner kronor (3 284). I konstant valuta minskade nettoomsättningen med 4 procent.

I Sverige landade nettomsättningen på 812 miljoner, att jämföra med 829 miljoner samma kvartal förra året. Minskningen sker inom segmentet ready-to-cock.

“Medan det första kvartalet 2023 präglades av kraftiga prishöjningar på insatsvaror, energi- och transportkostnader, har marknadsförhållandena nu återgått till mer normaliserade nivåer. Situationen har möjliggjort prissänkningar som gynnat konsumenterna och stimulerat efterfrågan på våra produkter. Sammantaget resulterade detta i en betydande volym och resultattillväxt, även om nettoomsättningen för koncernen var lägre”, kommenterar vd Jonas Tunestål.

Ebitda-resultatet blev 225 miljoner kronor (196), med en ebitda-marginal på 7,1 procent (6,0).

Rörelseresultatet blev 122 miljoner kronor (93), med en rörelsemarginal på 3,9 procent (2,8).

Inom affärsområdet Ready-to-eat har en vändning skett.

“Även om resultatet jämfört med samma period föregående år är fortsatt påverkat av lägre kapacitetsutnyttjande vid produktionsanläggningen i Farre i Danmark, kan vi konstatera att den sålda volymen ökade och att resultatnivåerna i Ready-to-eat bottnade ur under föregående kvartal”, säger Tunestål.

Ready-to-eat uppvisade ett rörelseresultat på 25 miljoner kronor (45).

Det andra affärsområdet Ready-to-cook förbättrade samtidigt sitt rörelseresultat avsevärt till 96 miljoner kronor (31).

Förbättringen beror “främst till följd av ett framgångsrikt arbete för att säkerställa en disciplinerad volymtillväxt och en förbättrad produktmix”, säger Tunestål.

Resultatet före skatt var 88 miljoner kronor (61).

Resultatet efter skatt blev 70 miljoner kronor (44), och per aktie 1,07 kronor (0,83).

Operativt kassaflöde uppgick till -70 miljoner kronor (58).

Scandi Standard, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 3 160 3 284 -3,8%
EBITDA 225 196 14,8%
EBITDA-marginal 7,1% 6,0%
Rörelseresultat 122 93 31,2%
Rörelsemarginal 3,9% 2,8%
Resultat före skatt 88 61 44,3%
Nettoresultat 70 44 59,1%
Resultat per aktie, kronor 1,07 0,83 28,9%

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11