23948sdkhjf

Färre investerar i stallar för mjölkproduktion

Investeringarna i stallar för mjölkproduktion minskar kraftigt.
Under första halvåret 2013 har antalet mjölkkoplatser som ingår i ansökningar om förprövning till länsstyrelserna minskat med 65 procent jämfört med samma period 2012. Minskningen har slagit igenom i alla delar av landet, enligt ett pressmeddelande.

Investeringar i byggnader för de ekonomiskt viktigaste djurslagen i svenskt lantbruk visar över lag fallande trender. I förlängningen kan resultatet bli att mera jordbruksmark i särskilt skogsbygder inte längre behövs och landskapet påverkas negativt. Förprövningen är ett bra mått på utvecklingen av investeringarna.

Uppgifter från länsstyrelserna visar att ansökningar med i genomsnitt 13 000 mjölkkoplatser kommit in till länsstyrelserna under första halvåret under perioden 2009-2012 med en topp under 2012. Den undersökning som Jordbruksverket nu gjort avseende första halvåret 2013 visar på en minskning till strax över 5 000 platser. Även under andra halvåret 2012 var antalet förprövade platser jämförelsevis litet.

Samma tendens i hela landet
En stor andel av mjölkkorna finns i Götaland. Antalsmässigt faller därför antalet förprövningar starkt i Götaland. Förändringen mätt i procent är dock ungefär lika stor i Götaland som i Svealand och Norrland.

Långa planeringstider
– Att antalet förprövningar inom mjölkproduktionen minskar visar en stor osäkerhet inför framtiden, säger Jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson. För att produktionen på sikt ska kunna hållas på dagens nivå behövs avsevärt större investeringar än vad som indikeras nu.

Varför förprövning?
Förprövning av stallar görs för att på förhand kontrollera om stallar som ska byggas eller byggas om uppfyller kraven från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Granskningen görs oftast så sent i planeringen av en investering att byggnationen i allmänhet genomförs. De koplatser som ingår i ansökningar om förprövning hittills under 2013 blir i flertalet fall färdiga först 2014.

Antalet kor minskar
Antalet mjölkkor uppgick i slutet av 2012 till 345 000. Antalet kor har under lång tid minskat i Sverige. Minskningen har delvis kompenserats av att korna successivt avkastar mera mjölk.

Trots att mjölkmängden per ko ökat har den totala produktionen av mjölk minskat med 13 procent sedan år 2000.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093