23948sdkhjf

En miljard investeras i skånsk sockerfabrik

Med hög automatiseringsgrad tillverkas socker under fyra intensiva månader vid Nordic Sugars anläggning i Örtofta.

Det är högsäsong i Nordic Sugars fabrik i Örtofta utanför Eslöv när tidningen Process Nordic besöker produktionen. Fabriken kör dygnet runt från mitten av september till mitten av januari. 600 långtradare per dygn kör in genom grindarna och varje lastbil levererar cirka 64 ton betor. Luften är tung av den speciella lukten från betorna i tillverkningen.
Först sker invägning av betorna och här börjar betornas resa för att bli socker.

I stort sett alla steg sker automatiskt och övervakas från ett kontrollrum. Rolf Persson är ansvarig för företagets avdelning för el och automation som har 20 medarbetare. Han har varit med i länge och har genom åren märkt en ökad förståelse hos operatörerna för automatiseringen.

– De har börjat ställa krav och vi har en helt annan dialog än det var från början. Idag kan vi bolla idéer hur systemen ska utformas, det kunde vi inte förr, säger Rolf Persson.

I mottagningsstationen tas cirka 35 kilo ut från varje lass för kvalitetskontroll. Priset som odlaren får bestäms av hur mycket jord som finns på betorna och vilken sockerhalt de innehåller. Sockerhalten bestäms i analyslabbet och även här har automatiseringen kommit långt. På senare år har de skaffat kollaborativa robotar från Universal Robots, det vill säga robotar som kan stå nära någon i personalen utan speciell avspärrning. Robotarna hanterar de prover som ska analyseras och har tagit över flera monotona arbetsmoment.

Merparten av betorna går dock en annan väg. Efter invägning tvättas de och skärs till tunna stavar. Nästa steg är extraktionsanläggningen där sockret lakas ut med vatten vid 70 °C. Saften som fås fram är grumlig och renas genom tillsats av koldioxid och släckt kalk från anläggningens egna kalkugn. Saften passerar sedan ett antal filtreringssteg och kvar finns en ljusgul saft, tunnsaft.

Saften indunstas i flera steg till en tjock sirapsliknande vätska, i en lokal som är varm och fuktigt. Vätskan kokas ytterligare vid undertryck. Slutligen kommer det magiska momentet där sockerkristaller ympas in i lösningen och kristalliseringen av sockret startar. Kristallerna är dock först täckta av en sirapsliknande saft och därför krävs centrifugering för att få bort vätskan så bara det vita sockret blir kvar. Sedan återstår torkning och kylning och lagring.

Rolf Perssons viktigaste råd när automation ska införas är att inte glömma operatörerna utan utgå från deras verklighet. Att ta med operatörerna i automatiseringen är naturligtvis viktig för alla industrier men kanske särskilt för Nordic Sugars anläggning som i normalfallet har 150 medarbetare men under betkampanjen anställer 60 personer extra. Det stora antalet extraanställda ställer lite krav på fabriken.

– Det kanske är en person som i vanliga fall arbetar som lokalvårdare som ska köra processen under fyra månader per år. Då måste det finnas bra funktionsbeskrivningar så de lätt kan slå upp hur till exempel hur centrifugeringen fungerar, förklarar Rolf.
Han menar också att bra funktionsbeskrivningar är viktigt när en verksamhet ska automatiseras för att klarlägga vilken utrustning man vill ha och hur den ska fungera.
I samband med automatiseringen finns också möjlighet att samla in mycket data som kan visa hur verksamheten fungerar. Det är inte helt enkelt att avgöra vad man ska samla in för olika grupper vill ha olika info, operatören behöver viss information medan fabrikschefen är intresserad av något helt annat. En annan typ av data som samlas in är larm och det är också en utmaning.

– Vi drunknar ju i larm, det gäller att kunna utvärdera vad som är första felet och vad som är följdlarm och selektera så att operatören får det larm han ska ha. Det är också viktigt att veta vad som är brus i min anläggning för det ska inte generera larm.

I framtiden kommer företaget att uppdatera systemen så att underhållsystemet kopplas direkt till styrsystemet. Operatören behöver då bara ha koll på ett system och kan där direkt anmäla problem till underhåll.

– Ett driftstopp är oerhört kostsamt och vi kan bli tvungna att ändra i de leveransplaner som finns tillsammans med odlarna.

Rolf Persson hoppas också kunna anpassa systemen så att de automatiskt känner av om någon del i processen går med lite lägre hastighet så att de föregående stegen kan anpassas i tid.

Nu ska kapaciteten för fabriken öka. Bolagets tyska moderbolag Nordzucker investerar cirka en miljard kronor i anläggningen fram till 2021.

– Idag producerar vi 50 procent färdigt socker här och 50 procent råsocker som skickas vidare till vår anläggning i Arlöv för raffinering. Nu ska vi bygga till fabriken här så vi kan göra 100 procent färdigt vitt socker direkt.

Från produktionen uppkommer en del restprodukter men allt används bland annat som jordförbättringsmedel, djurfoder eller blir biogas. Bolaget producerar också egen el och säljer fjärrvärme till kommunen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078