23948sdkhjf

LRF och Lantmännen vill trygga matförsörjningen

I en ny rapport lägger LRF och Lantmännen fram 40 förslag för att stärka den svenska självförsörjningen av livsmedel.

– Flera delar i primärproduktionen och i förädlingsledet av livsmedel behöver stärkas för att kunna fungera även vid kriser eller krig. Sveriges möjlighet att försörja befolkningen med mat under en utdragen kris har kraftigt försämrats de senaste 20 åren, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef i LRF i en kommentar.

I rapporten läggs ett flertal konkreta förslag på åtgärder för att stärka försörjningen.

Bland annat föreslås att:

Regeringen bör föreslå att en kommitté tillsätts med uppdrag att analysera dagens och framtidens hot och risker utifrån samhällets sårbarheter, inklusive kritiska och gränsöverskridande beroenden på livsmedelsområdet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket bör, i samråd med länsstyrelserna och privata aktörer inom livsmedelsvärdekedjan, kartlägga vilka verksamheter och anläggningar inom primärproduktion, förädling, distribution och lagerhållning som är kritiska för totalförsvarets försörjningsbehov. Vid behov måste dessa verksamheter och anläggningar skyddas på ett lämpligt och balanserat sätt.

Totalförsvarets chefsmöte bör kompletteras med regelbundna möten för informationsutbyte mellan myndighets- och företagsledningar inom hela livsmedelsvärdekedjan.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094