23948sdkhjf

Premium Snacks sätter långsiktiga mål

Premium Snacks Nordic har fastställt nya långsiktiga finansiella mål som gäller från och med 2021.

Premium Snacks nya långsiktiga mål är:

Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för snacks. Den årliga tillväxten ska över tid överstiga 10 procent, inklusive mindre kompletteringsförvärv i syfte att konsolidera marknaden.

Att inom respektive produktsegment och varumärke nå en årlig tillväxt överstigande: 5 procent för Exotic Branded Concept (lösviktskoncept för natursnacks), 10 procent för Exotic Snacks Pre packed, 10 procent för Gårdschips Pre packed.

Att fortsätta systematiskt positionera och utveckla sig mot hälsa och välbefinnande inom utvalda produktkategorier och att öka försäljningen på export.

Att nå en årlig ebitda-marginal om minst 8 procent.

Efter de stora investeringar i ny chipsfabrik i Laholm som genomförts under 2019 och 2020 kommer Premium Snacks under 2021 och 2022 fortsätta att prioritera sänkt nettolåneskuld framför utdelning. Under 2022 avser Premium Snacks att kommunicera framtida utdelningspolicy.

Premium Snacks kommer årligen, i samband med att bokslutskommunikén kommuniceras, att avge prognos för kommande år avseende omsättning och ebitda.

Premium Snacks kommer efter respektive kvartals utgång att kommunicera utfall avseende total försäljningstillväxt och tillväxt per produktsegment, tillväxtdrivande faktorer samt andel exportförsäljning. Därmed upphör bolaget från och med 2021 att kommunicera total månatlig försäljningstillväxt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093