23948sdkhjf

Veg of Lund tar in 30 miljoner

Livsmedelsbolaget Veg of Lund har genomfört den riktade emission som bolaget aviserade på onsdagskvällen. Teckningskursen uppgick till 102 kronor per unit, motsvarande 34 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen om 34 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 6,8 procent mot stängningskursen den 25 augusti 2021. Initialt tillför den riktade emissionen bolaget cirka 30 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Emissionen omfattade 295.000, där en unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Investerarna i den riktade emissionen utgörs av ett antal kvalificerade investerare varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del av den riktade emissionen.

Bolaget har vidare fattat beslut om att emittera och tilldela en (1) teckningsoption av serie TO 1 till bolagets befintliga aktieägare för varje tjugotre (23) ägda aktier per aktuell avstämningsdag, uppger Veg of Lund.

Den riktade emissionen innebär en initial utspädningseffekt om cirka 7,29 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Veg of Lund uppgav i samband med att emissionen aviserades att likviden från den kommer att användas till att stärka bolagets rörelsekapital inför den fortsatta lanseringen av den växtbaserade drycken DUG som påbörjades under maj 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109