23948sdkhjf

Konkurrensverket godkänner Axfoods köp av Bergendahls Food

Konkurrensverket har i dag godkänt Axfoods köp av partihandelsverksamheten Bergendahls Food och den minoritetspost i City Gross som är en del av ett strategiskt partnerskap

 Förvärvet skapar skalfördelar och synergier, och genom ökad effektivitet, sortiments- och logistikförbättringar gagnar affären även partihandelskunder och Sveriges konsumenter, skriver Axfood i ett pressmeddelande.

– Det här är ett glädjande besked som innebär att vi inom kort kan påbörja integrationen av våra verksamheter, säger Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow. Affären lägger grunden för fortsatt tillväxt, och genom ökade volymer, förbättrad köpkraft och effektivare lösningar kan vi stärka erbjudandet, vilket gagnar såväl alla involverade parter som Sveriges konsumenter. Dessutom leder affären till att City Gross genom partnerskapet får ännu bättre möjligheter att utmana och stärka sin position inom stormarknadssegmentet.

– Det är mycket positivt att konkurrensverket nu godkänt affären. Vi har ett starkt stormarknadskoncept i City Gross och affären skapar förutsättningar att stärka vår position. Samarbetet med Axfood möjliggör en fortsatt expansion av City Gross och det blir en spännande resa framåt. Vi ser verkligen fram emot att skapa tillväxt och öka konkurrensen på dagligvarumarknaden, säger Bergendahls koncernchef Lars Ljungälv.

 Transaktionen genomförs den 1 oktober. City Gross kommer fortsatt att vara en fristående kedja med familjen Bergendahl som majoritetsägare.  

Den 31 maj presenterades affären som innebär att att Axfood köper100 procent av Bergendahl Food AB. Därutöver köper Axfood, som en del i ett strategiskt partnerskap, en andel motsvarande 9,9 procent av aktierna i City Gross Sverige AB med option om en ägarandel upp till motsvarande 30 procent.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 1,8 miljarder kronor och vid fullt köpoptionsutnyttjande uppgår den totala köpeskillingen till 2,5 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder kronor avser Bergendahls Partihandel.

Konkurrensverket har i dag meddelat att prövningen avslutats och att affären godkänns. Beslutet är fattat sedan Axfood gjort vissa frivilliga åtaganden i förhållande till kunder inom partihandeln vad avser förlängning av avtal med befintliga villkor och i förhållande till vissa nya aktörer som ska ha rätt att teckna leveransavtal med Axfood. Transaktionen kommer att slutföras den 1 oktober.

City Gross kommer fortsatt att vara en fristående kedja men kommer att integreras med Axfoods IT-system och stöttas av den nya samordnade inköps- och logistikverksamheten i Dagab genom ett 15-årigt leverans- och samarbetsavtal som är en del av partnerskapet

I Axfoods finansiella rapportering kommer Bergendahls Partihandel att ingå i segmentet Dagab. Minoritetsandelen i City Gross kommer att redovisas enligt kapitalandelsmetoden i segmentet Willys, där även Willys Hemma och Eurocash redovisas.

Axfood planerar attgenomföra en nyemission på 1,5 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare, dock inte i år som tidigare sagts, utan nästa år.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094