23948sdkhjf

Kraftiga kostnadsökningar skakar om livsmedelsindustrin

De största kostnadsökningarna på tolv år kommer att nå konsumenterna under 2022.

När Livsmedelsföretagen presenterar sitt konjunkturbrev för Q3 2021 konstaterar branschorganisationen att aldrig tidigare har livsmedelsindustrin haft så många flaskhalsar att hantera samtidigt.

Utbudsstörningar och kostnadsinflation har präglat branschen en längre tid nu och i konjunkturbrevet för det andra kvartalet beskrev Livmsedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal kostnadsökningarna som en ”perfekt storm”.

Den stormen har nu blivit en orkan. Svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter kämpade redan tidigare med låga marginaler och utvecklingen vi ser nu är högst ovälkommen. Dagligvaruhandeln verkar utåt sett inte särskilt bekymrad, men det går inte att blunda för verkligheten, säger han i en kommentar till senaste upplagan av konjunkturbrevet.

Åtta av tio företag har upplevt att deras produktion störts av olika sorters utbudsproblem vilket kombinerats med skenande elpriser, framförallt i södra Sverige. Tillsammans gör detta att indexvärdet för företagens kostnader under Q3 landar på den högsta nivån under konjunkturenkätens 12-åriga historia, index 88 (där 50 är oförändrat). En fjärdedel av företagen räknar nu med kostnadsökningar över 20 procent. Dessa prisökningar kommer att ge effekter även i butikerna.

Producenternas kostnadsökningar kommer och måste leda till högre priser i butik på många av våra vanligaste livsmedel, säger Carl Eckerdal.

I konjunkturbrevet undersöktes även attityderna kring den nya UTP-lagen om otillbörliga affärsmetoder som infördes i början av november. Där framkommer att livsmedelsproducenterna i det här stadiet är försiktigt positiva. Hälften av företagen tror att lagen kommer att leda till förbättrade affärsrelationer samtidig som 27 procent tror att lagen inte kommer att leda till en jämnar maktbalans inom livsmedelskedjan.

Den nya maxtiden på 30 dagar för betalningar har gjort att dagligvaruhandeln i vissa fall krävt minskade leveranspriser som kompensation. En femtedel av medlemsföretagen rapporterar om olika typer av påstötningar från handeln med kopplingar till den nya lagstiftningen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079