23948sdkhjf

Premium Snacks lösviktsåterhämtning låter vänta på sig

Det Spotlight-noterade snacksbolaget Premium Snacks redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2021 på 2,3 miljoner kronor (2,2).

Nettoomsättningen steg till 82,0 miljoner kronor (81,4) och bruttomarginalen förbättrades till 43,1 procent (39,2).

Ebitda-resultat ökade en aning till 6,0 miljoner kronor (5,9) medan resultatet före skatt sjönk något till 2,6 miljoner kronor (2,9).

"Koncernens rörelsekostnader i tredje kvartalet var högre än motsvarande period 2020. Detta är främst relaterat till högre kostnader för butiksplock som en effekt av ett ökat antal kunder med plock och ny samarbetspartner", skriver Premium Snacks avgående vd Anna Wallin Krasse.

Styrelsen vidhåller tidigare lämnad prognos för helåret 2021 att ebitda-resultatet kommer att nå minst 20 miljoner kronor, men bedömer nu att omsättningen kommer att bli strax under tidigare lämnad prognos om 330 miljoner kronor.

Den tidigare bedömningen grundades på antagande om en stabil svensk krona och att effekten av Corona-pandemin på Exotic Snacks lösviktskoncept mattas av under året.

"Exotic Snacks lösviktskoncept redovisar inte den återhämtning i kvartalet som förväntats. Förväntan om en återhämtning under kvartalet baserades band annat på den gradvisa återhämtningen i marknaden under tredje kvartalet föregående år innan den andra vågen av corona bröt ut under oktober 2020", uppger hon.

Fortsatt finns enligt bolaget dock en förhoppning om en successiv återhämtning för lösviktsförsäljningen som hämmat koncernens tillväxt i kvartalet.

"Kortsiktigt finns mycket att adressera och hantera. Konsekvenserna och efterdyningarna av coronapandemin är fortfarande svåra att uppskatta. På kort sikt måste högre råvarupriser, ökade fraktkostnader och högre kostnader för insatsvaror hanteras. Pandemin har inte bara påverkat inställningen till vad som kan tas för givet i livet utan har också påverkat förutsättningarna i varuförsörjningskedjan", uppger Anna Wallin Krasse vidare.

Som tidigare har meddelats har ICA Sverige informerat om att de från den 1 mars 2022 inte längre kommer lagerhålla och hantera den centrala distributionen av Exotic Snacks lösviktsprodukter omfattande 39 artiklar. Det är huvudsakligen ICA:s mindre koncept Nära och Supermarket som berörs.

"Den volym som hittills distribuerats via ICA kommer framöver levereras antingen genom 3:e parts logistikleverantör eller genom direktleveranser", skriver snacksbolaget.

Premium Snacks upprepar budskapet att företaget under 2021 och 2022 avser fortsätta prioritera sänkt nettolåneskuld framför utdelning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109