23948sdkhjf

Historisk nedgång för det gröna näringslivet

Kraftiga kostnadsökningar för insatsvaror ger avtryck i fjärde kvartalet.

Samtliga kurvor för de gröna näringarna, med undantag av skogsnäringen, faller kraftigt i det fjärde kvartalet i LRFs konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex.

Det sammanvägda totalindexet faller med nästan 10 punkter från tredje kvartalet till negativa 91,2.

– Vi varnade för att vi började se en oroväckande prisutveckling på insatsvaror redan i förra kvartalet. Tyvärr bekräftas nu vår framtidsspaning. Vi ser en dramatisk försvagning av synen på den framtida konjunkturen bland många företag i det gröna näringslivet, säger LRFs vd Anna Karin Hatt i en kommentar.

Pandemin med medföljande hemarbete och ett ökat intresse för hållbar mat har drivit på efterfrågan på svenska råvaror. Samtidigt har kostnaderna för insatsvaror i industrin ökat. Priset på kvävegödsel har ökat med 240 procent på bara ett år och världsmarknadspriset på diesel har nästan fördubblats.

LRFs beräkningar visar att lantbrukets kostnader för diesel, kvävegödsel, el och soja ökat med 4,1 miljarder kronor på årsbasis. Det motsvarar mer än en tredjedel av det samlade årliga investeringsutrymmet i svenskt lantbruk. 

– Det är ett allvarligt läge. Bilden för det fjärde kvartalet understryker vikten av att lantbruket snabbt får kompensation för de snabbt stigande produktionskostnaderna. Nu krävs politisk handlingskraft, säger Anna Karin Hatt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.141