23948sdkhjf

Veg of Lund antar ny strategi

Livsmedelsföretaget Veg of Lund redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2022 på -17,8 miljoner kronor (-2,3).

Nettoomsättningen steg till 0,5 miljoner kronor (0,1).

"Huvuddelen består av försäljningen av DUG sker fortsatt till kunder i Sverige och Storbritannien. Här har vi lyckats bra i vissa geografiska delar i respektive land och ser också att det finns en potential som vi tyvärr hittills inte lyckats nå", skriver bolagets tillförordnade vd Emma Källqvist i rapporten.

Därför har bolagets ledning och styrelse genomfört en strategisk översyn av förutsättningarna att nå ut till fler försäljningspunkter och fler kundkategorier på ett mer effektivt sätt och därmed stärka kassaflödet och bolagets finansiering.

Styrelsen har därför beslutat om en uppdaterad strategi och förändrade mål.

"Sammanfattningsvis innebär beslutet att Veg of Lund framgent ska öka närvaron och stärka sin position i de marknader som erbjuder bästa förutsättningar för snabb försäljningsutveckling av de produkter som vi utvecklar med bas i våra egna patent", skriver Emma Källqvist.

Det ska göras dels av egen organisation i Sverige och Storbritannien, dels genom licensavtal med tillverkare och distributörer i övriga länder.

"Styrelsen bedömer att denna hybridmodell möjliggör att bolaget kan utnyttja egna resurser optimalt och nå lönsamhet snabbare", skriver vd:n.

De tidigare finansiella målen att verksamheten ska finansieras av löpande intäkter från försäljning av bolagets produkter och att uppnå ett positivt rörelseresultat år 2023 och samma år omsätta drygt 300 miljoner kronor har ersatts med ett nytt finansiellt mål som innebär att bolaget år 2025 nå en omsättning om 420 miljoner kronor med ett positivt rörelseresultat.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078