23948sdkhjf

Mjölkbönderna satsar trots osäkerheten

Under det första halvåret 2012 har länsstyrelserna förhandsgranskat cirka 10 procent fler mjölkkoplatser än under motsvarande period förra året. Ökningen är tydligast i Västra Götalands, Jönköpings och Skåne län, medan utvecklingen gått i motsatt riktning i Kalmar och Hallands län
Uppgifter från länsstyrelsernas förhandsgranskning av stallar visar att drygt 20 000 mjölkkoplatser förprövades per år under perioden 2009-2011. Jordbruksverket har gjort en undersökning som visar på en ökning med cirka 10 procent under första halvåret 2012 jämfört med samma period 2011.

Långa planeringstider
– Att antalet förhandsgranskningar inom mjölkproduktionen ökar visar att intresset för att investera inom mjölkproduktionen är stabilt, Dock måste man hålla i minnet att planeringstiderna är långa för investeringar av detta slag. Mjölkpriserna har fallit från mitten av 2011, samtidigt som foderpriserna har gått upp. Det kan vara så att den bild som redovisas ger en något för optimistisk bild av verkligheten om vi gör den tolkningen att detta är en ögonblicksbild som gäller idag, säger chefsekonom Harald Svensson i ett pressmeddelande.

Varierande utveckling
Ökningen är tydligast i Västra Götalands, Jönköpings och Skåne län. I Kalmar och Hallands län, som också är stora mjölklän, har utvecklingen gått i motsatt riktning. För landet i övrigt är ett halvår för kort period för att kunna dra några säkra slutsatser.
Förhandsgranskning av stallar görs för att kontrollera om stallar som ska byggas eller byggas om uppfyller kraven från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Granskningen görs så sent i planeringen av en investering att byggnationen i allmänhet genomförs.

Antalet kor minskar men mjölkmängd per ko ökar
Antalet mjölkkor uppgick i slutet av 2011 till 350 000. Som ett grovt genomsnitt kan man räkna med att en mjölkkoplats används runt 15 år. Antalet kor har under lång tid minskat i Sverige. Minskningen har delvis kompenserats av att korna successivt avkastar mera mjölk.
Trots att mjölkmängden per ko ökat har den totala produktionen av mjölk minskat med 14 procent sedan år 2000. Under 2012 har det, mot bakgrund av bättre lönsamhet fram till mitten av 2011, dock skett någon återhämtning av produktionen.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109