23948sdkhjf

Skåne-möllan kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka med 1.000.000
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska öka med 1.000.000 kronor genom emission av 100.000 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Norgesmøllene AS. Teckningskursen i nyemissionen ska vara 360 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts baserat på marknadspriset för Skåne-möllans aktie på NASDAQ OMX First North samt efter förhandlingar med Norgesmøllene AS och anses vara marknadsmässig.

Emissionsbeslutet ska för att vara giltigt biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. För mer information, se bolagets pressmeddelande den 19 september 2012.

Styrelse m m
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, med en suppleant, att styrelsearvode (på årsbasis) ska utgå med 130.000 kronor att fördelas med 50.000 kronor till Sten K Johnson, 40.000 kronor till Jan Bengtsson och 40.000 kronor till Björn Gjethammer, att Björn Gjethammer väljs till ny styrelseledamot och Terje Ramm väljs till styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att Sten K Johnson omväljs till styrelseordförande.

Björn Gjethammer, född 1961, är civilekonom med en MBA från Handelshøyskolen BI. Gjethammer har även studerat vid Harvard University. Gjethammer är verkställande direktör i Norgesmøllene AS.

Terje Ramm, född 1959, innehar en jur. kand. från Bergens universitet. Han är vice verkställande direktör i Norgesmøllene AS
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109