23948sdkhjf

Regeringen agerar mot ansvarslös antibiotikaanvändning – ”mycket angeläget”

Regeringen har tagit beslut om lagändringar vad gäller användning av antimikrobiella läkemedel för behandling av djur. 

Lagändringarna börjar gälla från och med 1 april. Det handlar om en anpassning till nya EU-förordningar inom djurläkemedelsområdet genom stärka översynen av antibiotikaanvändning. 

Bland annat kommer veterinärer avkrävas att lämna uppgifter till Jordbruksverket om användning av antimikrobiella läkemedel för behandling av djur. Ändringarna innehåller också nya föreskrifter om ytterligare begränsningar av eller förbud mot användning av antimikrobiella medel för behandling av djur, utöver de som redan följer av EU-förordningarna.

– Antibiotikaresistens är en fråga som måste tas på stort allvar. Åtgärderna för att minska antibiotikaanvändningen spänner över flera områden, bland annat hälso- och sjukvård, djurhållning och forskning. Att regeringen nu tar ytterligare ett steg i arbetet mot antibiotikaresistens är därför mycket angeläget, säger socialminister Jakob Forssmed.

Landsbygdsminister Peter Kullgren poängterar dock att svenska lantbrukare inte använder antibiotika i onödan. Sverige har lägst användning av antibiotika i djurhållningen av alla EU:s medlemsstater

– Trots att Sverige ligger i framkant finns det utmaningar med viss sjukdomsförekomst, utbrott med resistenta bakterier och risk för introduktion av nya smittor och nya resistenta bakterier. Det är därför viktigt att fortsätta sträva efter att bli bättre. Att på ett mer detaljerat sätt kunna följa hur antibiotika används till djur ger förutsättningar att identifiera möjliga riskfaktorer som kan kräva åtgärder för att begränsa risken för antimikrobiell resistens, säger Peter Kullgren .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109