23948sdkhjf

Bråk i Mackmyra – styrelsen vill hoppa av efter storägarens krav

Mackmyras finansiella situation innebär att en förstärkning av likviditeten behöver vara på plats senast i slutet av innevarande år, och bolaget har tagit kontakt med sin huvudägare Lennart Hero för att hitta en lösning. Nu har det dock framkommit att bolaget och Lennart Hero inte har samma uppfattning kring tidigare avtal.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund är att Mackmyra och Lennart Hero under sensommaren 2020 träffade en överenskommelse som innebar att Lennart Hero lånade ut 140 miljoner kronor till bolaget. Enligt låneavtalet var räntan för lånet rörlig. Mot bakgrund av stigande marknadsräntor träffade Mackmyra och Lennart Hero den 18 augusti 2022 ett avtal om att ändra räntevillkoren i låneavtalet. Ränteändringsavtalet godkändes av en extra bolagsstämma i Mackmyra den 29 september 2022 och därefter har bolaget månadsvis betalat den justerade räntan samt engångsersättningen till Lennart Hero.

Under pågående diskussioner nu, mot bakgrund av Mackmyras ansträngda likviditet, har Lennart Hero hävdat att ränteändringsavtalet inte är gällande, utan att lånet fortfarande löper med rörlig ränta och som en följd därav krävt Mackmyra på kompensation för mellanskillnaden mellan den betalade fasta räntan och den vid var tid gällande rörliga räntan. Bolaget gör alltjämt gällande att ränteändringsavtalet är gällande.

"Lennart Heros meddelade inställning till ränteändringsavtalet har fått till följd att de befintliga styrelseledamöterna inte längre är beredda att ställa upp för omval vid kommande årsstämma den 10 maj 2023", skriver Mackmyra.

Aktieägare som kontrollerar minst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, tillika en majoritet av de anmälda aktierna på den kommande årsstämman, har meddelat att de på årsstämman kommer att föreslå att frågan om val av styrelse och tillhörande beslut fattas vid ett senare tillfälle på en fortsatt bolagsstämma i syfte att ge bolaget mer tid till att fortsätta diskussionerna med Lennart Hero för att nå en lösning på såväl finansieringsbehovet som meningsskiljaktigheterna gällande ränteändringsavtalets giltighet.

Lennart Hero är en tidigare Ica-handlare som tjänade miljoner när koncernen blev utköpt från börsen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078