23948sdkhjf

Efter öppna konflikten – Mackmyra överens med storägare

Mackmyra har idag träffat en överenskommelse med bolagets huvudägare, Lennart Hero, avseende det låneavtal som tidigare ingåtts med Lennart Hero. Genom överenskommelsen så får Mackmyra anstånd med räntebetalningar under perioden juli-december 2023 och Mackmyra får möjlighet att konvertera 30 miljoner kronor av det lån som bolaget har hos Lennart Hero till eget kapital.

Det framgår av ett pressmeddelande. Tidigare under våren var det en öppen konflikt mellan styrelsen och Lennart Hero där styrelsen hotade med att avgå.

Överenskommelsen med Lennart Hero är villkorad av att en extra bolagsstämma godkänner densamma samt att Lennart Hero erhåller dispens från budplikt.

Enligt överenskommelsen bekräftar Lennart Hero att det under hösten 2022 ingångna avtalet om 4,5 procent fast ränta gäller. Vidare får bolaget anstånd med att betala räntor om cirka 2,5 miljoner kronor som uppkommer med anledning av det lån som Bolaget har hos Lennart Hero under perioden juli till december 2023. Lånets förfallodag förlängs med ett år, från fem år efter avtalsdagen till sex år efter avtalsdagen.

Av Mackmyras lån hos Lennart Hero konverteras 30 miljoner kronor till eget kapital och kvittas mot aktier i en riktad emission.

Som ersättning för beviljat anstånd med räntan och förlängning av lånets förfallodag erhåller Lennart Hero cirka 7,5 miljoner kronor. Denna ersättning samt räntan för vilken bolaget fått anstånd med ska kvittas mot aktier i ovan nämnda riktade nyemission om totalt cirka 40 miljoner kronor.

Styrelsen avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma för att besluta om den riktade emissionen till Lennart Hero. Den riktade emissionen innebär att högst 3 miljoner A-aktier och högst 17 miljoner B-aktier, totalt högst 20 miljoner aktier med en teckningskurs om 2 kronor per aktie, emitteras till Lennart Hero. Om stämman beslutar om den riktade emissionen kommer det innehav som Lennart Hero representerar att öka till totalt 49,9 procent av kapitalet och 67,9 procent av rösterna i Mackmyra. Utspädningen för befintliga aktieägare kommer uppgå till totalt 35,5 procent av kapitalet och 51,8 procent av rösterna i Mackmyra.

Lennart Hero är en tidigare Ica-handlare som tjänade miljoner när koncernen blev utköpt från börsen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093