23948sdkhjf

Chips och nötter drev snacksbolagets tillväxt

Premium Snacks, som bland annat säljer chips och nötter, ökade nettoomsättningen med 5,5 procent under andra kvartalet 2023, jämfört med motsvarande kvartal i fjol, till 90,6 miljoner kronor.

Försäljningstillväxten drevs av chips och påsförpackade nötter.

Bruttomarginalen ökade till 39,3 procent (35,3 %).

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,3 miljoner kronor (-1,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 4,6 miljoner kronor (-6).

”Tillväxten bromsade generellt in under andra kvartalet jämfört med första kvartalet då de prishöjningar som genomfördes under första kvartalet 2022 nu försvunnit ur jämförelsetalen. Volymmässigt har vi sett en viss avmattning under andra kvartalet men tredje kvartalet har börjat starkt”, skriver vd Henrik Strinning i delårsrapporten.

Vad gäller lönsamheten noterar vd att rörelsemarginalen på 1,4 procent under andra kvartalet är långt under företagets mål om 8 procent, men att ”om valutakurserna stabiliserar sig kommer kvartal 3 och 4 kunna landa betydligt närmare företagets mål”.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094