23948sdkhjf

Rekordstor pessimism bland svenska bönder

LRF:s Grönt näringslivsindex visar att framtidstron är lägre än någonsin.

I LRF:s konjunkturbarometer ingår näringsgrenarna växtodling, trädgårdsnäring, animalieproduktion, skogsbruk samt förädling och tjänster. Lägst är framtidstron hos växtodlarna, vars index backar dramatiskt.

– Årets händelseutveckling med en extrem väderlek i sommar och fortsatt höga kostnader för insatsvaror tydliggör de påfrestningar och risker som lantbruket står inför. Aldrig tidigare i mätningens historia har pessimismen i jordbrukssektorn varit så stor som nu, kommenterar Anna-Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF, i ett pressmeddelande.

Enligt Jordbruksverket blev årets spannmålsskörd nära en tredjedel sämre än i fjol. De stigande räntorna har slagit mot lantbrukarna och räntekostnaden överstiger nu de sammanlagda kostnadsökningarna för bränsle, energi, gödning och kraftfoder, enligt LRF:s analys.

Nästa år kommer att bli ett kritiskt år för återhämtning inom flera branscher, menar Anna-Karin Hatt.

Resultat för de olika branscherna under det fjärde kvartalet jämfört med föregående period.

Växtodlingsindex 60,7 (65,5): Rekordlåg notering med höga kostnader för insatsvaror, ökade räntekostnader, låg skördevolym och sämre kvalitet jämfört med tidigare år.

Animalieindex 82,2 (83,1): Tydligt negativt med ökad påverkan från stigande räntor, vilket pressar lönsamheten inom animalieproduktionen.

Trädgårdsindex 86,7 (95): Negativ trend efter en positiv utveckling under 2023, påverkad den höga nederbörden, vilket gäller särskilt bär- och frilandsodlare.

Förädling och tjänster 101,4 (105,2): Hålls uppe av entreprenadföretag som ser positivt på konjunkturen. Småskalig livsmedelsförädling har visat sig vara robusta, trots försiktighet från konsumenter. Hästföretagare är däremot negativa till konjunkturutvecklingen.

Skogsbruksindex 115,1 (114): Fortsätter uppåt, påverkat av prisutvecklingen för timmer och massaved. Ökade kostnader för skogsbruket begränsar dock den upplevda lönsamheten.

Källa: LRF

Läs mer om: LRF
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094