23948sdkhjf

Förbättrat resultat i Mackmyras tredje kvartal

Whiskybolaget Mackmyra, listat på First North, hade en nettoomsättning, exklusive alkoholskatt, på 21,5 miljoner kronor (18,4), en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Under kvartalet utgjorde flaskor 62 procent (58) av nettoomsättningen medan
Fat och Upplevelser utgjorde resterande 28 procent (42).

Antalet sålda flaskor uppgick under kvartalet till ca 66.000 (56.000).

– Antal sålda flaskor sett över senaste rullande 12-månadersperioden är cirka
306.000 i jämförelse med cirka 311.000 under den 12-månaders period som slutade med Q3 2018. Trots att Mackmyra säljer färre flaskor har intäkten från flaskor på rullande 12 månader ökat från cirka 51 miljoner kronor till 58 miljoner kronor, vilket teoretisk sett motsvarar en ökning med cirka 25 kr per flaska. Mackmyra arbetar aktivt med lyfta snittpriset per flaska för att på sikt förbättra marginaler och bruttovinst, heter det.

Kvartalets bruttoresultat ökade till 9,9 miljoner kronor (7,0) och ebitda-resultatet blev -2,6 miljoner kronor (-5,1).

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det tredje kvartalet till -10,6 miljoner kronor (-6,5).

– Orsakerna till det svaga kassaflödet var mestadels historiska eftersom en del av de medel som kom in från emissionen bl.a. användes till att återbetala kortfristiga skulder i form av tillfälliga bygglån samt förfallna leverantörsskulder. Dessutom påverkades kassaflödet av den ökande destilleringen under kvartalets senare del, skriver Mackmyra.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.08