23948sdkhjf

Ny process för fosforåtervinning

Vid rening av kommunalt avloppsvatten bildas ett slam där nästan all fosfor som finns i avloppet samlas. Denna fosfor är en viktig resurs som behöver återföras till jorden, som växtnäring.

Nu går VA SYD, Kungsbacka kommun, Lidköpings kommun och VIVAB samman för att skapa och driva en testbädd för torkning, pyrolys och produktifiering av olika typer av avloppsslam.

 Projektet ”Testbädd Ellinge” ger oss möjlighet att testa en relativt ny teknik i stor skala. Resultaten bidrar till ny kunskap och nytta för resten av VA-Sverige och världen, säger David Gustavsson, projektledare för Testbädd Ellinge och forskningsledare på Sweden Water Research och VA SYD.

Pyrolys innebär upphettning av organiskt material i en syrefri miljö där fosforn stannar kvar i slammet och där en del av kolet inte försvinner i form av koldioxid utan istället blir ett slambiokol. Detta är en stabil produkt som kan återföras till jorden som en kolsänka, men också fungerar som en jordförbättrare. En del av tungmetallerna, framför allt kadmium, kvicksilver och arsenik, avskiljs också från slammet vid pyrolys vid tillräckligt höga temperaturer.

– Slamfrågan har en lång historik inom VA och det är nu hög tid att utveckla långsiktigt hållbara lösningar där den viktiga växtnäringen kan tillvaratas på ett korrekt sätt. Pyrolys är ett intressant område som vi sedan flera år tillbaka har följt. Tillsammans med övriga parter påbörjar vi denna resa, där målet är en framtida hållbar slamhantering, säger Pernilla Bratt, VA-chef i Lidköpings kommun.

Pilotanläggning för torkning och pyrolys

Testbädd Ellinge kommer sätta upp en pilotanläggning för torkning och pyrolys för att testa metoderna på olika kvaliteter och typer av avloppsslam. Projektet kommer visa möjligheter för hur infrastrukturen för slamhantering skulle kunna se ut framåt. Dessutom kan nya giftfria växtnäringsprodukter anpassade till dagens och framtida jordbruk minska importbehovet av mineralgödsel och göra Sverige mer självhushållande av resurser som krävs för en hållbar och mer självförsörjande livsmedelsproduktion.

De fysiska testerna med avloppsslam från olika avloppsreningsverk kommer att genomföras på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv. Ett kompetensteam bestående av universitet, forskningsinstitut och företag är kopplat till testbädden. Projektet löper fram till 2024 och delfinansieras av Vinnova.

VA SYD är koordinator för projektet och övriga medverkande är: Högskolan i Borås, Kungsbacka kommun, Lidköpings kommun, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Orkla Foods Sverige, RISE Research Institutes of Sweden, Vatten och Miljö i Väst (VIVAB), Värpinge Grön LivsCultur, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenskt Vatten och Sweden Water Research.

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.13