23948sdkhjf

Finland och Sverige höjde HK Scan

EMV och hemmamarknaden presterade bättre.

HK Scan kan under årets tredje kvartal redovisa en omsättning på 446,8 miljoner euro (4,4 miljarder kronor) vilket är en ökning i jämförelse med 438,5 miljoner euro för samma period förra året. Rörelseresultatet hamnade på 7,6 miljoner euro (7,7).

Det var framförallt den svenska och den finska marknaden som presterade bättre än tidigare. Samtidigt blev den danska och baltiska försäljningen en besvikelse.

Den svenska marknaden såg sin försäljning öka med 170,8 (162,2) miljoner samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med 1 miljon euro. Den finska försäljning minskade marginellt från 190 miljoner euro till 188,9 miljoner samtidigt som rörelseresultatet ökade med 1,7 miljoner euro.

I Finland och Sverige säkrade ökningen av produkternas förädlingsvärde och försäljningstillväxten av märkesvaror den goda utvecklingen. Denna utveckling representerar också värdeskapande i linje med vår strategi, skriver HK Scans vd Tero Hemmilä i kvartalsrapporten.

Minskningen i Baltikum härleds till en fortsatt prispress från importerat kött och den danska marknaden påverkas fortsatt negativt av exportrestriktioner till följd av fågelinfluensan.

Enligt HK Scan kommer de kommande åren att bli utmanande för hela industrin där särskilt den ekonomiska situationen för gårdarna inom köttproduktion är i allvarlig kris på grund av överskottet på den europeiska grisköttsmarknaden, de kraftigt stigande foderpriserna och bristen på fodergrödor på gårdarna.

Priset på köttråvara kommer att stiga för att säkerställa lönsamheten i köttproduktionen och tillgängligheten. Situationen skapar också ett tydligt tryck för högre konsumentpriser på köttprodukter, kommenterar Tero Hemmilä.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078