23948sdkhjf

Rekord för Lantmännen

Trots utmaningar levererar Lantmännen sitt starkaste resultat någonsin.

Lantmännens resultat, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 2 202 miljoner kronor vilket är det högsta resultatet någonsin och en kraftig ökning jämfört med förra årets resultat på 2 041 miljoner kronor.

– Trots utmaningar på marknaden i form av bland annat coronapandemin och historiskt höga priser på råvaror, energi och logistik så levererar Lantmännen det starkaste resultatet någonsin, och kan ännu en gång föreslå den högsta utdelningen någonsin till våra medlemmar. Vi har en god position som företag, med en stark och bred affärsportfölj och en långsiktig stabil strategi, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef i en kommentar.

Lantmännens olika divisioner har påverkats på olika sätt av den senaste tidens utmaningar. Division Lantbruk sett ett lägre resultat på 374 miljoner kronor (439) som ett resultat av främst högre råvarupriser och lägre spannmålsvolymer.

 Samtidigt har Division Livsmedel sett ett kraftigt förstärkt resultat på 850 miljoner kronor (786) vilket till stor del är tack vare en framgångsrik anpassning av produktionen till förändrade förutsättningar under pandemin. Försäljning mot foodservice är fortsatt lägre än innan pandemin men har ökat i jämförelse med föregående år. Samtliga affärer påverkas av högre råvaru- och energipriser, vilket har medfört kostnadsbaserade prishöjningar gentemot kunder.

Även Division Energi har påverkats av den senaste tidens priser och har gjort ett resultat på 615 miljoner kronor (530).

Styrelsen föreslår att återbäring och efterlikvid lämnas med 2,5 procent (2,5) på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige och att återbäring lämnas med 1,5 procent (1,0) på inköp från Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter.

Totalt föreslås återbäring och efterlikvid med 341 MSEK (305). Utöver det föreslår styrelsen att insatsutdelning lämnas med 10 procent (9) på insatsernas nominella värde, totalt 362 MSEK (291) samt insatsemission med 297 MSEK (306).

Total utdelning föreslås därmed uppgå till 1 000 MSEK (902). Styrelsen föreslår även utdelning på förlagsandelar med 7,25 procent (7,25).

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125