23948sdkhjf

Sämre än väntat för Scandi Standard - tror på 2022

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikerna i Infronts sammanställning av tre estimat hade väntat 6,8 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor jämfört med förväntade 33,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.435 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 2.339 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2021. Analytikerna hade heller inte räknat med någon utdelning.

Utfallet av förbättringsprogrammet så här långt och de tendenser Scandi Standard ser i omvärlden styrker bolagets bedömning om en gradvis resultatförbättring under 2022.

Det skriver kycklingföretagets tillförordnade vd Otto Drakenberg i fredagens bokslutsrapport.

"När prisökningarna på insatsvaror nu slår igenom även i kategorier med längre produktionscykel som nöt och fläsk kan vi också räkna med ökad medvind från marknaden på grund av gynnsammare konkurrensförhållanden. Effekten av de utmaningar som Scandi Standard ställts inför under 2021 förväntas successivt att avta från andra kvartalet 2022", skriver Otto Drakenberg.

I fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet till 30 miljoner kronor (56). Resultatet påverkades av jämförelsestörande poster om 26 miljoner kronor (-28) hänförligt till minskning av skuld vid utbetald slutlikvid för tilläggsköpeskilling relaterad till förvärvet av Manor Farm om 26 miljoner kronor (-21). Justerat rörelseresultat låg på 3 miljoner kronor (83).

Försämringen av kvartalets rörelseresultat var framför allt drivet av ett försämrat resultat inom segmentet Ready-to-cook, bland annat på grund av ökade kostnader för såväl foder som andra insatsvaror, fortsatta utmaningar inom Ready-to-cook Danmark, produktionsneddragningar i Sverige och Irland, samt fortsatt utmanande prisbild på exportmarknaden relaterad till fågelinfluensa. Rörelseresultatet för Ready-to-cook minskade till -32 miljoner kronor (56) och MSEK.

Segmentet Ready-to-eat nådde under kvartalet en fortsatt förbättring med en nettoomsättning som ökade med 14 procent och ett något förbättrat rörelseresultat. Utvecklingen drevs av högre försäljning genom säljkanalen Restaurang och Storhushåll och bolaget ser en tilltagande efterfrågan inom detta lönsamma segment, heter det.

"Scandi Standard har god kapacitet för att möta den ökande efterfrågan under 2022, och för att kunna tillvarata tillväxtmöjligheterna planeras investeringar för att öka kapaciteten ytterligare i Farre, bolagets största produktionsanläggning för Ready-to-eat produkter", skriver tillförordnade vd:n.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.109