23948sdkhjf

Agtira ökade i omsättning

Agtira, som tidigare hette Peckas Naturodlingar, redovisar en nettoomsättning på 5,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (2,1).

Rörelseresultatet uppgick till -3,9 miljoner kronor (-8,7). Stora delar av förlusten kommer från kostnader som är kopplade till företagets expansion inom urban farming.

"Denna satsning ligger helt i linje med bolagets strategiska inriktning som prioriterar tillväxt framför lönsamhet och kommer även framgent ha en påverkan på kostnadsbilden", skriver Agtira i rapporten.

Agtiras vd Mattias Gemborg summerar värdet av de avtal som har tecknats under helåret 2021 till strax över 50 miljoner kronor.

"Inget av avtalen som vi har tecknat har ännu börjat inbringa intäkter, men när de väl gör det under 2022 kommer de att ge upphov till återkommande intäkter över lång tid", skriver han.

Mattias Gemborg uppger vidare att diskussioner pågår med flera externa parter om finansiering av systemen.

"Vi räknar med att under 2022 ha en finansieringslösning på plats för att fullt ut kunna erbjuda detta upplägg utan att behöva använda eget kapital till anläggningarna. Med denna lösning på plats räknar vi med att snabbt kunna utöka etableringstakten och på så vis snabba på bolagets tillväxt", skriver han i rapporten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.11