23948sdkhjf

Inflationen pressar svenska företag – fler än hälften har svårt att betala leverantörer i tid

Med en ökande inflation blir sena betalningar en allt större utmaning för svenska företag, både vad gäller att få betalt från sina kunder och att kunna betala sina leverantörer. Det visar Intrums årliga European Payment Report

I undersökningen har Intrum frågat 11 000 företag runtom Europa, varav 500 i Sverige, om deras betalningsförmåga och tillväxtutsikter. I årets undersökning är det tydligt att företagen märker av inflationen.
- En kreditmarknad där människor och företag kan ge och ta krediter på ett effektivt sätt är en förutsättning för att näringslivet ska fungera. Men många har upplevt explosionsartade uppgångar på kostnadssidan vilket påverkar betalningsförmågan. Vår oro är att alla ska kräva in krediten samtidigt. Under pandemin förhindrades det av statligt ingripande, men i nuläget verkar det inte sannolikt. Följden kan bli att företag, även de som i grunden är välmående, kan hamna i likviditetsproblem och i värsta fall gå i konkurs säger Siv Hjellegjerde Martinsen, Intrum, i ett pressmeddelande. 

Över hälften (53 procent) av de svenska företagen uppger att tillväxt är en hög prioritet, men med ökande inflation och höjda räntor blir det en allt större utmaning – nära hälften (47 procent) uppger att inflationen hämmar deras kapacitet att växa och hitta nya affärsmöjligheter, och något fler (52 procent) uppger att de till följd av inflationen är oroliga för hur väl de kan möta deras anställdas lönekrav.

En ytterligare utmaning är att de får svårt att få betalt för sina tjänster och varor, och vice versa att betala sina leverantörer. Fler än hälften (56 procent) uppger att inflationen gör det svårare att betala leverantörer. En nästan lika stor andel (63 procent) anser att inflation är den största utmaningen som påverkar deras kunders förmåga att betala i tid och fullt ut.

På frågan om vilka åtgärder de väljer för att hantera ett förändrat betalningsbeteende, uppger en majoritet att de kommer vända sig till den egna organisationen. Det handlar till exempel om att förbättra sin hantering av skulder och kreditrisk, att stärka likviditet och kassaflöde, och att digitalisera sina system.

Svenska företag är inte ensamma om utmaningarna. I många frågor ligger de i linje med det europeiska snittet, särskilt vad gäller påverkan från en ökande inflation. Däremot uppger fler svenska företag att de känner sig starkare nu än innan pandemin – 31 procent mot det europeiska snittet på 23 procent.

Rapporten baseras på en undersökning, genomförd av Longitude, som genomfördes bland ekonomichefer och företagsledare i 29 europeiska länder, mellan den 17 januari och 13 april 2022. Totalt medverkade 11 007 företag, varav 500 svenska, i undersökningen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078