23948sdkhjf

Probi: Återgång till tillväxt 2023

Probiotikabolaget uppnådde inte målen i tredje kvartalet.

Probiotikabolaget Probis upprepar prognosen om att återgå till tillväxt 2023.

Det skriver vd Tom Rönnlund i rapporten för det tredje kvartalet.

"Vi är försiktigt optimistiska inför 2023 och jobbar intensivt med att växa organiskt men även utvärdera förvärv. Vår finansiella situation är stark och den vill vi använda för strategiska investeringar", skriver han.

Det tredje kvartalet nådde inte bolagets mål vilket till största delen förklarades av utvecklingen i region Americas. Probi meddelade preliminära siffror inför bolagets rapport där utvecklingen i Americas, som står för 70 procent av nettoomsättningen, lyftes fram som "sämre än väntat".

Försäljningen i region Americas minskade med 11 procent trots starkt stöd av dollarn.

Totalt för koncernen minskade nettoomsättningen med 9 procent i kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol.

Ebitda-marginalen i kvartalet uppgick till 25 procent (27) som följd av "lägre nettoomsättning men även högre kostnader hänförliga till framåtriktade satsningar för att vidare stärka vår kommersiella organisation". Kvartalet innehöll också kostnader relaterade till affärsutveckling och justerat för dessa uppgick ebitda-marginalen till 26 procent, framhåller vd.

"Angående den amerikanska marknaden har utvecklats svagt i kvartalet primärt avseende vårt LiveBac-sortiment, där vi påverkats negativt av uteblivna ordrar från ett fåtal större kunder. I vårt ClinBac-sortiment har vi å andra sidan flera kunder där våra produkter utvecklats positivt. Vi har fortsatt förstärkt vår kommersiella organisation i regionen för att påskynda denna utveckling. Försäljningscyklerna för ClinBac är generellt längre men resulterar i långsiktiga kundavtal och högre marginaler över tid", skriver Tom Rönnlund och fortsätter:

"Under den kommande sexmånadersperioden bedömer vi ha två till tre nya ClinBac-kunder under lansering i Americas".

Under det fjärde kvartalet förväntar sig Probi resultat från en nyligen avslutad klinisk pilotstudie inom mental hälsa.

"Detta är ett område med stor potential och även om det krävs fler studier inom fältet ser vi goda utsikter inom detta marknadssegment framöver", skriver vd:n.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125