23948sdkhjf

Fuud begärs i konkurs

Konkursansökan ska lämnas in i dag hos Solna tingsrätt.

För ett par veckor sedan meddelade Fuuds styrelse att det finansiella läget var mycket ansträngt och att de likvida medlen bara skulle räcka oktober ut. Nu står det klart att försöken att rädda livsmedelskoncernen inte har lyckats. Fuuds styrelse har beslutat att i dag ansöka om att försätta bolaget i konkurs. 

Styrelsen konstaterar att diskussioner förts med stora branschaktörer och investerare kring potentiella uppköp och samgåenden, och att två av dessa diskussioner under en period varit långtgående, men utan att nå fram till en lösning.

Det rådande börsklimatet har också, enligt styrelsen, försvårat möjligheten att få in det kapital som hade behövts för att säkra långsiktig överlevnad. Inte heller har den omorganisation, som bland annat inneburit en minskning av antalet anställda med 15 heltidstjänster, och andra besparingsåtgärder räckt för att åstadkomma ett positivt kassaflöde.

”Det känns tufft att vi nu kommit till denna kritiska punkt att behöva lämna in konkursansökan. Vi har fortfarande flertalet starka tillgångar i bolaget, och jag både hoppas och tror att våra varumärken kommer att kunna blomstra i en annan regi utanför Fuud-miljön. Mina tankar går till vår personal, våra aktieägare och andra intressenter som trott på oss och stöttat oss under resan”, skriver vd Peter Blom i ett pressmeddelande.

Fuud har på kort tid förvärvat ett flertal bolag och redovisade så sent som i augusti ett kvartal med kraftigt ökad omsättning. Peter Blom skrev då att han ser "med tillförsikt fram emot kommande kvartal. Vår resa har nu pågått i ett drygt år och jag ser fram emot att leverera positivt aktieägarvärde under kommande perioder”.

Bland Fuuds varumärken märks Beijing8, Bacoccoli och flera juicer och funktionsdrycker.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.25