23948sdkhjf

Scandi Standard har parerat kostnadsökningar med prishöjningar

Leverera ett starkt resultat inom ready-to-eat.

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett rörelseresultat på 112 miljoner kronor (30) för det tredje kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 3.202 miljoner kronor (2.632).

Resultatet efter skatt blev 66 miljoner kronor (4).

Bolagets rörelsemarginal under tredje kvartalet var 3,5 procent, en ökning från 1,1 procent motsvarande kvartal i fjol.

Scandi Standard har under årets tredje kvartal i stort sett kompenserat kostnadsinflationen genom ökade försäljningspriser och ett starkt resultat inom segmentet Ready-to-eat.

Det skriver bolagets vd Jonas Tunestål i delårsrapporten.

Stigande livsmedelspriser innebär enligt Scandi Standard-vd:n att konsumenterna ändrar sina köpvanor och med rådande utveckling bedömer han att priskänsligheten hos konsumenterna kommer att öka ytterligare.

"Efter att ha hanterat den första vågen av inflation som drabbat omvärlden under 2022, förbereder vi oss för att kostnaderna avseende energi, förpackningar och logistik fortsätter att öka. Vår bedömning är att efterfrågan på kyckling kommer att gynnas relativt andra proteiner i ett sådant marknadsklimat", skriver Jonas Tunestål i sitt vd-ord.

Segmentet Ready-to-cook omsatte i kvartalet 2.265 miljoner kronor efter en försäljningstillväxt på 18 procent. Situationen i Danmark beskrivs som "fortsatt utmanande" och segmentet redovisar där en förlust på 50 miljoner kronor.

Det andra stora segmentet Ready-to-eat ökade omsättningen med 36 procent till 802 miljoner kronor och dess rörelseresultat steg 54 procent till 70 miljoner kronor. Ett beslut har fattats om ytterligare en utbyggnad av den danska fabriken i Farre vilket ska öka kapaciteten där med 30 procent fram till 2024.

Jonas Tunestål skriver i rapporten att det fjärde kvartalet säsongsmässigt är en svagare period för bolaget men att det finns stor potential att arbeta värdehöjande med råvaran.

"Det kommer att vara väsentligt för Scandi Standard att långsiktigt etablera en ny stabil resultatnivå som är högre än de marginaler som redovisats under 2015-2020", skriver Scandi Standard-vd:n.

Bolagets mål för den justerade ebitda-marginalen är att den ska överstiga 10 procent på medellång sikt. Under den senaste tolvmånadersperioden var marginalen 5,4 procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078