23948sdkhjf

Bonde i Mark fick rätt mot miljönämnden

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tillsammans med en bonde vunnit mot miljönämnden i Marks kommun
Miljönämnden i Marks kommun beslutade i maj förra året att lantbrukaren ifråga skulle betala för en timmas längre tillsynstid, fyra i stället för tre timmar, eftersom han inte använder förnybar energi. Kommunen hänvisade till SKL:s taxeförslag
I överklagandet säger lantbrukaren att Sveriges kommuner och landsting, SKL, såvitt han vet inte har ett uppdrag av Sveriges Riksdag att utforma och styra energipolitiken i landet. Därmed ska inte den enskilde företagaren bestraffas med ytterligare 800 kronor i avgift för att han inte använder grön el.

-Det är med glädje vi kan konstatera att länsstyrelsen i Västra Götaland är på bondens sida och undanröjer kommunens beslut om förhöjd tillsynsavgift, säger Peter Tagesson, styrelseledamot i LRF Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen säger i sin bedömning att avgiften för tillsyn ska täcka nämndens kostnader och påpekar att miljönämndens tidsåtgång och kostnader inte påverkas av vilken typ av energi som används på gården. Därmed är den extra timmans avgift snarare att betraktas som skatt och sådan får endast riksdagen besluta om.

Spara pengar
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Ett snarlikt fall har redan prövats av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i april i år. Där uttalade domstolen att ”storleken på tillsynsavgiften bör grunda sig på de kostnader nämnden har för genomförandet av kontroll- och tillsynsåtgärder.”

-Det kan vara en god idé för alla lantbrukare i Sverige att ta ett snack med sitt miljökontor och sina politiker. Det blir pengar om varje bonde i Sverige sparar en timmas tillsynstaxavarje år, säger Peter Tagesson.Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063