23948sdkhjf

Lagförslag om otillbörliga affärsmetoder välkomnas

Utredning välkomnas av branschen.

Idag den 1 oktober tog landsbygdsminister Jennie Nilsson emot en utredning som syftar till att stärka mindre företags ställning i jordbruks- och livsmedelskedjan. Förslaget har sin grund i ett EU-direkt och förväntas minska riskerna för att svaga aktörer drabbas av otillbörliga affärsmetoder.

Förslaget riktar sig mot alla företag i livsmedelskedjan men förväntas främst gynna de mindre aktörerna då förslaget innehåller en så kallad 30/30-regel. Avbeställningar måste göras 30 dagar i förväg och betalning måste ske senast 30 dagar efter leverans.

– Sveriges företagare är en grundpelare för jobb, tillväxt och välfärd och en ökad konkurrenskraft i den svenska livsmedelskedjan är en förutsättning för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin. Den här utredningen syftar till att skapa möjligheter för att stärka svensk primärproduktion och förädlingsindustri och våra företagare som verkar i jordbruks- och livsmedelskedjan, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i en kommentar.

Förslaget har tagits emot positivt av flera stora branschaktörer. Bland annat skriver LRF:s vd Anna-Karin Hatt och Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman i en gemensam kommentar att:

"Vi välkomnar utredarens ambition att göra lagstiftningen enkel genom att tillämpa den på alla aktörer och produkter i livsmedelskedjan. Det är även viktigt att ansvarig tillsynsmyndighet framöver ges adekvata resurser för att upprätta en självständig funktion som inte är en del av ordinarie verksamhet".

I den gemensamma kommentaren betonades även vikten av att påföljderna blir tillräckligt kännbara för att verka avskräckande.

Även Kött och Charkföretagen ställer sig positiva till det nya förslaget som de anser kan utvecklas ännu mer.

– Vi anser också att vissa affärsvillkor behöver diskuteras mer. Med större skiftningar i olika råvarupriser till följd av en ökad sårbarhet globalt, såväl för väderskiftningar som djursjukdomar, är det rimligt att också adressera det faktum att överenskomna prisökningar inte får genomslag direkt i dagligvaruhandeln. Det är en systematisk förflyttning av ekonomisk risk bakåt i kedjan som också är otillbörlig, säger Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen i en kommentar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.11