23948sdkhjf

Jordbruksmark fortsätter att försvinna

Minskar i stadig takt över lång tid.

Den svenska åkerarealen har minskat i stadig takt i flera decennier och perioden 2016-2020 var ingett undantag, det visar en ny rapport från Jordbruksverket.

Under perioden minskade åkerarealen med drygt 30 000 hektar och av dessa exploaterades drygt 3 000 hektar jordbruksmark, motsvarande cirka 6 000 fotbollsplaner. Det är ungefär lika mycket som försvunnit under de två föregående femårsperioderna.

Den exploaterade marken har främst gått åt till att omvandlas till järnväg, hus eller vägar och till skillnad från den åkermark som helt enkelt inte används längre är den marken förlorad.

– När åkermark omvandlats till järnväg, hus eller asfalt går den sedan aldrig att få tillbaka. Målet i den nationella livsmedelsstrategin är bland annat att den totala livsmedelsproduktionen ska öka, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Att svensk åkermark fortsätter att försvinna är oroande eftersom den är en viktig resurs inför framtiden, säger John Andersson, utredare på Jordbruksverket i en kommentar.

Mycket av den exploatering som skett under den senaste perioden har bestått av byggande av bostäder kring landets tätorter. Skåne och Västra Götaland är de län där mest exploatering har skett under perioden, precis som under tidigare år. Störst ökning från föregående period har skett i Uppsala län, där cirka 116 hektar jordbruksmark exploaterats. Det är en ökning från ungefär 70 hektar under föregående period. Ingen exploatering har skett i till exempel Kiruna, Danderyd och Gällivare.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063